Tuyển dụng 72 việc làm Công Nhân Đóng Gói trong tháng 04/2020 - Trang 1

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hùng Khánh Phong
1. Công Nhân Sản Xuất Đóng Gói Da Pu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hùng Khánh Phong
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thép NST Hà Nội
2. Công Nhân Đóng Gói Công Ty TNHH Dịch Vụ Thép NST Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
3. Công Nhân Đóng Gói Sản Phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
4. Công Nhân Cơ Khí Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
5. Công Nhân Bốc Xếp Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bạch hổ order
6. Công Nhân Kho Bạch hổ order
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
7. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
8. Đóng Gói Sản Phẩm Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
9. Công Nhân May Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Fujikura Kasei Việt Nam
10. Công Nhân Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Fujikura Kasei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát
11. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QTM - Hoàng Minh
12. Công Nhân Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QTM - Hoàng Minh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam
13. Công Nhân May Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Obiphar Việt Nam
14. Nhân Viên Đóng Gói Công ty TNHH Obiphar Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tanaphar
15. Công Nhân Công Ty Cổ Phần Tanaphar
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TAV
16. Công Nhân May Công Ty TNHH TAV
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QTM - Hoàng Minh
17. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QTM - Hoàng Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Thái Linh
18. Công Nhân Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Đầu Tư Thái Linh
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Did Electronics Việt Nam
19. Công Nhân Vận Hành Máy Tự Động Công Ty TNHH Did Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
20. Công Nhân Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat