Tuyển dụng 8 việc làm Cong Nghiep Viet Nhat trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 8 việc làm Cong Nghiep Viet Nhat trong tháng 10/2019
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
2. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
3. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
4. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
5. Nhân Viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
7. Công Nhân Phổ Thông - Đúc Nhựa Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
8. Công Nhân Xưởng Nhựa Công Ty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat