Tuyển dụng 3 việc làm Classic Fine Foods trong tháng 01/2020

Classic Fine Foods
1. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Staff Customer Service) Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Classic Fine Foods
2. Giám Sát Kho (Warehouse Supervisor) Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Classic Fine Foods
3. Nhân Viên Hành Chính Chất Lượng Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat