Tuyển dụng 5 việc làm classic fine foods trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm classic fine foods trong tháng 08/2019
Classic Fine Foods
1. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Classic Fine Foods
2. Kế Toán Hàng Tồn Kho (Inventory Accountant) Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Classic Fine Foods
3. Điều Phối Giao Hàng Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Classic Fine Foods
4. Thủ Kho (Warehouse Keeper) Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Classic Fine Foods
5. Chuyên Viên Mua Hàng (Purchasing Executive) Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat