Tuyển dụng 4 việc làm City Focus Lighting trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH City Focus Lighting
1. Tổng Vụ - An Toàn Lao Động Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
2. Thông Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
3. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
4. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat