Tuyển dụng 19 việc làm Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020

Hệ Thống Anh Ngữ Ales
1. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
2. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
3. Academic Manager - アカデミックマネージャー Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Client of JobsGO
4. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Client of JobsGO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
5. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty du học Thanh Giang
6. Trưởng Phòng Tuyển Sinh Công ty du học Thanh Giang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
7. Nhân Viên Giáo Vụ (Academic Officer) Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
8. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Trường Đại học FPT HCM
9. Cán Bộ Tuyển Sinh Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
10. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
11. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Hà Nội Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
12. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
13. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Trường Đại Học Greenwich (Việt Nam)
14. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trường Đại Học Greenwich (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
15. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
16. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
17. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
18. Trợ Lý Giáo Vụ Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
19. Giám Đốc Tư Vấn Sản Phẩm (Giáo Dục) (Academic Product Manager) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat