Tuyển dụng 9 việc làm Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Luật trong tháng 04/2020 - Trang 4

Công ty TNHH TamBooks Việt Nam
31. Nhân Viên Tư Vấn Pháp Lý Công ty TNHH TamBooks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Luật Bizlawyer & Partners
32. Luật Sư Tư Vấn, Tranh Tụng Công ty Luật Bizlawyer & Partners
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Việt Luật
33. Thực Tập Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Việt Luật
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
34. Nhân Viên Giải Pháp – Tư Vấn Erp Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH BMAT
35. Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Công ty TNHH BMAT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Viettel - CHT
36. Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT Công ty TNHH Viettel - CHT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Phần mềm VNPT
37. Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
38. Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp Quản Lý Doanh Nghiệp Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Chat