Tuyển dụng 54 việc làm Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng trong tháng 12/2019 - Trang 2

DANANG GOLDEN BAY
11. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng (Guest Relation Officer) DANANG GOLDEN BAY
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nam Nghi Resort
12. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Nam Nghi Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
13. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
14. Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
15. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
16. Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (Customer Relationship Management Professional Manager) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
17. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
18. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
19. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân ( ACB - 01 ) Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
20. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân ( ACB - 02 ) Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
21. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 01) Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
22. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp ( ACB - 02) Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
23. Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (Customer Relationship Management Professional Manager) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
24. Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Miền Nam Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam
25. Quản Lý Khách Hàng Trọng Yếu (Key Account Supervisor) Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Imarket Vietnam
26. Nhân Viên Quản Lý Tài Khoản Khách Hàng (Customer Account Managing Staff) Công ty TNHH Imarket Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bản Việt
27. Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam
Công ty TNHH Goertek Vina
29. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
30. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat