Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác tại Quảng Nam trong tháng 04/2020

Hoi An Garden Palace & Spa
1. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng (Guest Relations Officer) Hoi An Garden Palace & Spa
  • Địa điểm:
    Quảng Nam
  • Thời hạn:
    04/05/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat