Tuyển dụng 86 việc làm Chuyên Viên Nghiên Cứu trong tháng 01/2020 - Trang 3

Tập Đoàn An Phát Holdings
21. Chuyên Viên R&D Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
22. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
23. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
24. Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
25. Chuyên Viên R&D Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc tế Hoàng Nam
26. Nhân Viên R&D Công ty Cổ Phần Quốc tế Hoàng Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hà Yến
27. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
28. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
29. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
30. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm/Nhãn Hàng Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
31. Nhân Viên Hành Chính Phát Triển Sản Phẩm Ô Tô Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
32. Kỹ Sư R&D (R&D Engineer) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mobicast
33. Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Mobicast
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 37 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
34. Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
35. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Developer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
YNG Career Co.,Ltd
36. Nhân Viên Phòng R&D YNG Career Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
37. Nhân Viên Phòng R&D (3D Designer) Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
38. R&D Assistant Dasan Zhone Solutions Vietnam ( Dzs Vietnam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
39. Chuyên Viên Phòng Phát Triển Sản Phẩm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
40. Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat