Tuyển dụng 683 việc làm Chuyên Viên Kinh Doanh trong tháng 02/2020 - Trang 3

Thiệp Cưới Peony
21. Chuyên Viên Kinh Doanh Thiệp Cưới Peony
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công Ty Đào Tạo Quản Lý Trực Tuyến OMT
22. Chuyên Viên Kinh Doanh Công Ty Đào Tạo Quản Lý Trực Tuyến OMT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
The Ocean Villas
23. Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales Executive) The Ocean Villas
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. [Tân Bình] Sales Logistics Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
25. Quản Lý Thị Trường Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
26. Quản Lý Thị Trường Hàng Điện Máy Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
27. Nhân Viên Bán Hàng Đi Thị Trường Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
28. Nhân Viên Bán Hàng Đi Thị Trường Hàng Điện Máy Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
29. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Hàng Điện Máy Công Nghiệp Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Sale Excutive Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tư vấn & Nhập khẩu CBS Việt Nam
31. Chuyên Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Tư vấn & Nhập khẩu CBS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
33. [Cần Thơ] Nhân Viên Phụ Trách Vùng Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
34. [Nam Định] Nhân Viên Phụ Trách Vùng Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
35. Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Thông Quảng Cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Quận 9] Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Thép Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH CASA
37. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH CASA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Costa
38. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Costa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Khách sạn Hoàng Thái Sầm Sơn
39. Nhân Viên Kinh Doanh Khách sạn Hoàng Thái Sầm Sơn
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Pro Materials Việt Nam
40. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Pro Materials Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat