Tuyển dụng 93 việc làm chuyên viên kinh doanh tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 93 việc làm chuyên viên kinh doanh tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019 - Trang 3
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
24. Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Khách Hàng Trọng Điểm Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Export Sales Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Quận 1] Nhân viên kinh doanh horeca (nam) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [Quận 1] Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Horeca (Senior Sales Horeca) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
29. Chuyên Viên Kinh Doanh (Senior Sale) Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Thị thực 24h Vietnam Visa
30. Chuyên Viên Kinh Doanh Visa Công ty TNHH Dịch vụ Thị thực 24h Vietnam Visa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ
31. Chuyên Viên Kinh Doanh Máy Chủ & Linh Kiện Máy Chủ Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam
32. Chuyên Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
33. Chuyên Viên Kinh Doanh EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kim Gia Phạm
34. Chuyên Viên Kinh Doanh (Ngành Phụ Kiện Nội Thất) Công Ty Cổ Phần Kim Gia Phạm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kim Gia Phạm
35. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty Cổ Phần Kim Gia Phạm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land
36. Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Hải Đăng Land
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thế Giới Bất Động Sản
37. Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thế Giới Bất Động Sản
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  05/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Just-In-Time Solutions
38. Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales/ Sales Support Executive) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Just-In-Time Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Ô Tô GMG
39. Chuyên Viên Kinh Doanh Xe Ô Tô Công Ty Cổ Phần Ô Tô GMG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoozing
40. Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales Executive) Công Ty TNHH Hoozing
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 40 triệu VNĐ
Tìm kiếm việc làm
Chat