Tuyển dụng 6 việc làm Chuyên Viên Kinh Doanh tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 01/2020

Khách Sạn P&T Vũng Tàu
1. Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn P&T Vũng Tàu
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Hàn
3. Phó Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hùng Vinh
4. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Hùng Vinh
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chức danh, vị trí liên quan
Chat