Tuyển dụng 86 việc làm Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ trong tháng 01/2020 - Trang 6

Flamingo Group
51. Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
52. Nhân Viên Thanh Tra Và Kiểm Soát Chất Lượng Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
53. Nhân Viên Kiểm Soát Vệ Sinh Chất Lượng Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
54. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Thực Phẩm Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
55. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (LQC) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tay Ninh Tapioca JSC
56. Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor) Tay Ninh Tapioca JSC
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat