Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ tại Hải Phòng trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
1. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (LQC) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    25/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat