Tuyển dụng 43 việc làm Chuyên Viên Huấn Luyện tại Sơn La trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
1. Nhân Viên Tổ Chức Đào Tạo (Quản Lý Lớp Học) Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
2. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần LMK Việt Nam
3. Nhân Viên Đào Tạo Và Quản Lý Học Viên Công ty cổ phần LMK Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
4. Chuyên Viên Đào Tạo (Test Đầu Vào Học Viên) Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
5. [Hà Nội] - Chuyên Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Golden Summer Fashion Co., Ltd
6. Chuyên Viên Đào Tạo Golden Summer Fashion Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
7. Chuyên Viên Đào Tạo & Phát Triển Văn Hóa Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
8. Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Easia Travel
9. Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển (Training & Development Executive) Công ty Easia Travel
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hồng Đức
10. Chuyên Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Hồng Đức
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
11. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
12. Nhân Viên Đào Tạo Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH NSJ
13. Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo Công Ty TNHH NSJ
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
14. Nhân Viên Đào Tạo Điện Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thuận Đức
15. Chuyên Viên Đào Tạo Nội Bộ Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
16. Nhân Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH DƯỠNG SINH VIỆN
18. Chuyên Viên Đào Tạo Chuyển Giao Công Nghệ Spa CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH DƯỠNG SINH VIỆN
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
19. Chuyên Viên Đào Tạo Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Queenmed
20. Nhân Viên Training Công Ty TNHH Queenmed
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat