Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Hành Chính tại Tây Ninh trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
1. Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
  • Địa điểm:
    Tây Ninh
  • Thời hạn:
    29/02/2020
  • Mức lương:
    5 - 7 triệu VNĐ
Chat