Tuyển dụng 75 việc làm Chuyên Viên Điều Phối Dự Án trong tháng 01/2020 - Trang 9

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư BĐS Dream Home
81. Chuyên Viên Tư Vấn Dự Án Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư BĐS Dream Home
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
82. Nhân Viên Quản Lý Dự Án Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
83. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công ty cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
84. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Đầu Tiên - FQM
85. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Công ty CP Tư Vấn Quản Lý Chất Lượng Đầu Tiên - FQM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Miraway giải pháp công nghệ
86. Nhân Viên Triển Khai Dự Án Công ty TNHH Miraway giải pháp công nghệ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Bất Động Sản Tiến Phước
87. Chuyên Viên Tài Chính Dự Án Công Ty CP Bất Động Sản Tiến Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
88. Nhân Viên Dự Án Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Capital House Group
89. Giám Đốc Ban Điều Hành Dự Án Capital House Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Phát Triển Địa ốc Á Châu
90. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ Phần Phát Triển Địa ốc Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Hà Yến
91. Nhân Viên Dự Án Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
92. Chuyên Viên Dự Án Basel II Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
93. Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng (Điều Phối Hàng Hóa) Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Hà Yến
94. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án (Sales Dự Án) Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
95. Chuyên Viên Dự Án (Project Coordinator) Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Chat