Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyen vien dao tao tại Ninh Thuận. Có 139 việc làm chuyen vien dao tao trong tháng 08/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyen vien dao tao tại Ninh Thuận. Có 139 việc làm chuyen vien dao tao trong tháng 08/2019 - Trang 6
CENTRAL GROUP VIETNAM - FASHION GROUP
51. Chuyên Viên Đào Tạo F&B CENTRAL GROUP VIETNAM - FASHION GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Callus
52. Nhân Viên Đào Tạo Công ty TNHH Callus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Bạch Long
53. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Bạch Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
54. Chuyên Viên Đào Tạo Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Trung tâm Anh Ngữ Hải Đăng Đỏ
55. Ielts Trainer Trung tâm Anh Ngữ Hải Đăng Đỏ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Viện Quản lý dự án Atoha
56. Chuyên Viên Tư Vấn Đào Tạo Viện Quản lý dự án Atoha
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
58. Nhân Viên Sales Thị Trường Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  99 - 100 triệu VNĐ
HỌC VIỆN TALEED
59. Chuyên Viên Đào Tạo HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh
60. Chuyên Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần V-Plus Việt Nam
61. Phụ Trách Chuyên Môn Công ty Cổ phần V-Plus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen
62. Nhân Viên Đào Tạo Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/3019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam
63. Trưởng Phòng Đào Tạo Công ty cổ phần kỹ thuật và đầu tư CE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
64. Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vivo Hà Nội
65. Nhân Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Vivo Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
66. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
67. [Đồng Nai] Nhân Sự Quản Lý Phòng Đào Tạo. Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
68. Trưởng Phòng Đào Tạo (F&B) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty CP TĐH Tân Phát
69. Chuyên Viên Đào Tạo Nội Bộ Công ty CP TĐH Tân Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hiep & Associates Law Firm
70. Học Việc Nghề Luật Hiep & Associates Law Firm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
Chat