Tuyển dụng 16 việc làm tư vấn chiến lược trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 16 việc làm tư vấn chiến lược trong tháng 09/2019
Công ty TNHH TMDV Allure Rose
1. Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planner) Công ty TNHH TMDV Allure Rose
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
2. Nhân Viên Phát Triển Chiến Lược Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
3. Chuyên Viên Chiến Lược Kỹ Thuật Số ( Senior Digital Stratergic Planner ) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
4. Giám Sát Chiến Lược Marketing (Campaign Marketing Supervisor) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Happiness Saigon Agency
5. Nhân Viên Định Chiến Lược (Strategic Planner) Happiness Saigon Agency
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TMDV Allure Rose
6. Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planner) Công ty TNHH TMDV Allure Rose
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
8. Chuyên Viên Kinh Doanh Phòng Khách Hàng Chiến Lược Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
9. Quản Lý Chương Trình Đơn Vị Kinh Doanh (Business Unit Program Manager) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
10. Chuyên Viên Chiến Lược Nhân Sự Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
11. Chuyên Viên Chiến Lược Truyền Thông Và Phát Triển Concept Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Truyền thông Golden Communication
12. Quản Lý Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning Manager) Tập đoàn Truyền thông Golden Communication
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần mềm FPT
13. Chuyên Viên Chiến Lược Đối Tác (Strategic Partnership Executive) FPT Software - Công Ty TNHH Phần mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BEL Việt Nam
14. Giám Đốc Chiến Lược (Strategic Insight Manager – Vietnam & Asean) Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  45 - 50 triệu VNĐ
LOTTE VIET NAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
15. Giám Đốc Chiến Lược Sản Phẩm (Product Strategy Director) LOTTE VIET NAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DV Thiết Kế Chuo Senko Vietnam
16. Nhà Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planner) Công ty TNHH DV Thiết Kế Chuo Senko Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat