Tuyển dụng 175 việc làm Chăm Sóc Khách Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 6

Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
51. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vinapas
52. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Vinapas
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
54. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Services) Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
55. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Traveloka Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
58. Hỗ Trợ Khách Hàng Cho Bộ Phận Du Lịch (Customer Support For Travel Department) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
59. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Account Executive) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm Quảng Ích
60. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Phần mềm Quảng Ích
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
61. Kỹ Thuật Viên Bảo Hành Và Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
62. Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Manager) Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 45 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
63. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tài Chính Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Selectum Noa Resort
64. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Nga Selectum Noa Resort
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
65. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service) Công ty TNHH Intertek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HADUHI
66. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HADUHI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Du Học Du Lịch Thương mại Dịch vụ Á Âu
67. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Du Học Du Lịch Thương mại Dịch vụ Á Âu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CREATIVO
68. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CREATIVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
69. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Linh
70. Nhân Viên Sale - Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Linh
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat