Tuyển dụng 175 việc làm Chăm Sóc Khách Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
42. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tổng Đài CSKH Tập Đoàn Viễn Thông Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
43. [Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
44. [Đà Nẵng] Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
45. [Đà Nẵng] Chuyên Viên CSKH Tổng Đài Tập Đoàn Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
46. [Đà Nẵng] Nhân Viên CSKH Đài 198 Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
47. [Đà Nẵng] Chuyên Viên Hổ Trợ Khách Hàng Tập Đoàn Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
48. [Đà Nẵng] Chuyên Viên Hổ Trợ Khách Hàng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
49. [Thái Nguyên] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
50. [Thái Nguyên] Nhân Viên Hỗ Trợ Giải Đáp Khách Hàng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
51. [Hòa Lạc] Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
52. [Hà Nội] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Truyền Hình Số K+ Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Alive
53. Nhân Viên Telesale Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Alive
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần SHA Toàn Cầu
54. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty Cổ Phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
55. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Officer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
56. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Executive) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quốc tế Delta
57. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Kho Công ty TNHH Quốc tế Delta
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen
59. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Chứng nhận Globalcert
60. Nhân Viên Kinh Doanh - Chăm Sóc Khách Hàng Công ty CP Chứng nhận Globalcert
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Chat