Tuyển dụng 9 việc làm Century Corp trong tháng 04/2020

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
2. Nhân Viên Đào Tạo Điện Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
3. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
4. Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
5. Nhân Viên Bốc Xếp Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
6. Nhân Viên Tài Chính Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
7. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
8. Chuyên Viên Bảo Mật Mạng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
9. Trưởng Phòng Cung Ứng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat