Tuyển dụng 12 việc làm Ccgrass trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
1. Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
2. Chủ Quản Kỹ Thuật Thiết Bị Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
3. Chủ Quản Sửa Chữa Điện Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
4. Chủ Quản Kho Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
5. Nhân Viên Lái Xe Nâng Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
6. Chủ Quản QC Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
7. Chủ Quản Xây Dựng Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
8. Chủ Quản An Toàn Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
9. Nhân Viên Kiểm Nghiệm (QC) Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
10. Tổ Trưởng Xưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
11. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
12. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat