Tuyển dụng 4 việc làm Cat Tuong Group trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
1. Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
2. Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
3. Lao Động Phổ Thông Làm Bất Động Sản Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
4. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Chat