Tuyển dụng 6 việc làm Bosch trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Bosch Việt Nam
1. Kỹ Sư Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin (IT Infrastructure Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
2. Điều Phối Viên Đào Tạo Sản Xuất (Manufacturing Training Coordinator) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
3. Thực Tập Sinh Dự Án (Project Intern) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
4. Kỹ Sư Quy Trình (Process Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
5. Kiến Trúc Sư Giải Pháp Công Nghệ 4.0 (Industrial 4.0 Solutions Architect) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
6. Giám Đốc Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat