Tuyển dụng 90 việc làm binh duong trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 90 việc làm binh duong trong tháng 09/2019
Công ty Cổ phần Le & Associates
1. [Hà Nội - Bình Dương] Tư Vấn Sữa Friso Qua Điện Thoại Công ty Cổ phần Le & Associates
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân viên kinh doanh tại AEON MALL Bình Dương không yêu cầu kinh nghiệm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Aeonmall Bình Dương] Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Aeon Bình Dương] Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Kỹ Thuật Viên Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Aeon Bình Dương] Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Bán Hàng Tại Aeon Mall Bình Dương Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Vsip2, Bình Dương] Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thi Aeon Mall Bình Dương Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Thu Ngân Siêu Thị Aeon Mall Bình Dương Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng Siêu Thị Aeon Mall Bình Dương Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Bình Dương] Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Bình Dương] Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Bình Dương] Dịch Vụ Khách Hàng Siêu Thị Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Bình Dương] Nhân Viên XNK Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Bình Dương] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Le & Associates
19. [Hà Nội - Bình Dương] Tư Vấn Sữa Friso Qua Điện Thoại Công ty Cổ phần Le & Associates
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Bình Dương] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Chat