Tuyển dụng 6 việc làm Benh Vien Mat Sai Gon trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
2. Bác sĩ chuyên khoa Mắt Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn
3. Chuyên viên IT Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
5. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
6. Điều Dưỡng Viên Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Chat