Tuyển dụng 3 việc làm Beauty Container trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ BAK
1. Nhân Viên Nail - Gội Đầu Thư Giãn Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ BAK
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ BAK
2. Thợ Nail Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ BAK
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ BAK
3. Thợ Nail - Nối Mi - Gội Đầu Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ BAK
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 20 triệu VNĐ
Chat