Tuyển dụng 3 việc làm Baovietbank trong tháng 02/2020 - Trang 2

Ngân hàng TMCP Bảo Việt
11. Kiểm Soát Viên Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 9 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
12. Giao Dịch Viên Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
13. Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Chat