Tuyển dụng 8 việc làm Bao Tri Dien toàn thời gian trong tháng 04/2020

Laan Da Lat Resort
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Bào Trì Điện Nước Laan Da Lat Resort
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn
2. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ONP Viet Nam, LLC
3. Nhân Viên Bảo Trì Điện ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
4. Bảo Trì, Bảo Dưỡng Viên Điện Công Ty TNHH Sản Xuất Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
5. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
6. Nhân Viên Bảo Trì Điện, Cơ Khí, Điện Lạnh Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
7. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Electric Maintenance Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
8. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat