Tuyển dụng 14 việc làm Ban Mai trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai
1. Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai
2. Nhân viên QA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
3. Quản Lý Hệ Thống: Xe Tuyến, Đồng Phục, SGK Của Nhà Trường Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
4. Giáo Viên Hỗ Trợ Mầm Non Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
5. Giáo Viên Mầm Non Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
6. Cán Bộ Đi Theo Xe Đưa Đón Học Sinh Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
7. Đầu Bếp Chính Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
8. Phụ Bếp Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
9. Cán Bộ Y Tế Tiểu Học Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
10. Cán Bộ Nhân Sự Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
11. Cán Bộ Đào Tạo Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
12. Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
13. Cán Bộ Nhân Sự Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
14. Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat