Tuyển dụng 1000 việc làm Ban Hang trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công ty TNHH Phát Triển
51. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Phát Triển
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt (Yến Sào Thiên Việt)
52. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt (Yến Sào Thiên Việt)
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm
53. Trưởng phòng Kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ Tháng Năm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn King Land
54. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn King Land
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ferroli Asean
55. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Ferroli Asean
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
57. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa...
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MÊ-Đi-CA
58. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty TNHH MÊ-Đi-CA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Elysien Việt Nam
59. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Elysien Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. Sales Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
61. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sale Mananger) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
64. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lắp Đặt Thiết Bị CN TH Vinasun
65. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Lắp Đặt Thiết Bị CN TH Vinasun
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Suno
66. Nhân Viên Kinh Doanh (Sales) Công ty Cổ phần Công nghệ Suno
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất Động Sản Queen Land
67. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất Động Sản Queen Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
68. Chuyên Viên Kinh Doanh Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phân Phối Và Phát Triển Thương Mại Đăng Khoa
69. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Phân Phối Và Phát Triển Thương Mại Đăng Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kensport
70. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Kensport
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat