Tuyển dụng 1 việc làm Back Office tại Lâm Đồng trong tháng 02/2020

Khách Sạn Golf Valley
1. Quản Lý Văn Phòng (Front Office Manager) Khách Sạn Golf Valley
  • Địa điểm:
    Lâm Đồng
  • Thời hạn:
    26/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat