Tuyển dụng 5 việc làm Bach Khoa Engineering trong tháng 04/2020

Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
1. CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH WEB Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
2. Kỹ Sư M&E Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
4. Kế Toán Nội Bộ Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
5. Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Chat