Tuyển dụng 7 việc làm Bác Sĩ Răng Hàm Mặt toàn thời gian trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Nha khoa Kim
1. Bác Sĩ Nha Khoa Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh
2. Bác Sĩ Răng Hàm Mặt Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại KL Việt Nam
3. Bác Sĩ Nha Khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại KL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
4. Bác Sĩ Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sức Sống Tâm An
5. Bác Sĩ Răng Hàm Mặt Công Ty TNHH Sức Sống Tâm An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
6. Bác Sĩ Chuyên Khoa Mắt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
7. Bác Sĩ Chuyên Khoa Mắt Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat