Tuyển dụng 6 việc làm Baby Soup trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Baby Soup
1. Trợ Lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Baby Soup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Baby Soup
2. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Baby Soup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Baby Soup
3. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Baby Soup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Baby Soup
4. Nhân Viên Marketing Công Ty Cổ Phần Baby Soup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Baby Soup
5. Quản Lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Baby Soup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Baby Soup
6. Giám Sát Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Baby Soup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat