Tuyển dụng 6 việc làm auf trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 6 việc làm auf trong tháng 07/2019
Aesthetic Ultimate Fitness
1. Nhân Viên Sale Aesthetic Ultimate Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 20 triệu VNĐ
Aesthetic Ultimate Fitness
2. Kiến Trúc Sư Aesthetic Ultimate Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Aesthetic Ultimate Fitness
3. Kiến Trúc Sư Aesthetic Ultimate Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Aesthetic Ultimate Fitness
4. Nhân Viên Marketing Aesthetic Ultimate Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Aesthetic Ultimate Fitness
5. Huấn Luyện Viên Chung Và Cá Nhân Aesthetic Ultimate Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Aesthetic Ultimate Fitness
6. Nhân Viên Lễ Tân Aesthetic Ultimate Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Chat