Tuyển dụng 7 việc làm Atlantic toàn thời gian trong tháng 12/2019

 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
1. Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
2. Nhân Viên Lễ Tân Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
3. Trưởng Phòng Tư Vấn Du Học Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
4. Chuyên Viên Tư Vấn Du Học Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
5. Tư Vấn Du Học (Study Abroad Counsellor) Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
6. Chuyên Viên Tư Vấn Du Học Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
7. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat