Tuyển dụng 3 việc làm Aseanwindow trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
2. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
3. Giám Sát Công Trình Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat