Tuyển dụng 8 việc làm anh ngu ales trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 8 việc làm anh ngu ales trong tháng 09/2019
Hệ thống Anh ngữ Ales
1. Trưởng Phòng Marketing Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
2. Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
3. Kế Toán Tổng Hợp Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
4. Nhân Viên Digital Marketing Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
5. Trưởng Nhóm Đào Tạo Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
6. Trưởng Nhóm Marketing ( Digital Marketing Leader) Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
7. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Anh ngữ Ales
8. Nhân Viên Hành Chính Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat