Tuyển dụng 36 việc làm An Phat trong tháng 03/2020

Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
1. Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật (Sales Engineer) Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
2. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
4. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM&DV KỸ THUẬT PCCC AN BẢO PHÁT
5. Kỹ Sư Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy Công ty TNHH TM&DV KỸ THUẬT PCCC AN BẢO PHÁT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu Vtoco
6. Nhân Viên Nghiên Cứu Các Dự Án Phát Triển Du Lịch Công Ty TNHH Tư Vấn Và Nghiên Cứu Vtoco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
7. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
8. Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
9. Chuyên Viên Tài Chính Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
10. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phát Gia Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
11. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
12. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
13. Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
14. Nhân Viên Kỹ Thuật (Cơ/Điện) CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
15. Nhân Viên Thiết Kế Bản Vẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
16. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
17. Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Laze - CNC Flasma Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Minh An Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập Đoàn An Phát Holdings
18. Chuyên Viên Truyền Thông Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
19. Nhân Viên Thống Kê Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
20. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat