Tuyển dụng 5 việc làm alma trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm alma trong tháng 09/2019
Vietstar hunter
1. Nhân Viên Tư Vấn Chốt Lịch Hẹn CTY Du Lịch Alma Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
2. Nhân Viên Chốt Lịch Hẹn Công Ty Du Lịch Alma Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
3. Nhân Viên Tư Vấn Đặt Lịch Hẹn (Telemarketing) Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Nguồn Nhân Lực X HUNTER
4. Trưởng nhóm Telemarketing [Alma] Công Ty TNHH Tư Vấn Nguồn Nhân Lực X HUNTER
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
5. Nhân Viên Chốt Lịch Hẹn Công Ty Du Lịch Alma Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat