Tuyển dụng 7 việc làm Alma trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
1. Recruiter - Employer Branding Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
2. Nhân Viên Tư Vấn Sự Kiện Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
3. Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
4. [HN] Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường Ca Tối Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
5. Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
6. Chuyên Viên Khảo Sát Thị Trường (Opc Staff) Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
7. Nhân Viên Tư Vấn Đặt Lịch Hẹn (Telemarketing) Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Chat