TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 2 việc làm thực tập sinh đào tạo tại Hà Nam trong tháng 05/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 2 việc làm thực tập sinh đào tạo tại Hà Nam trong tháng 05/2019
MegaCEO Group
1. Phó Phòng Đào Tạo (Deputy Training Manager) - MegaCEO

Take charge of training for the whole company Make plans and manage training programs for the whole company Manage the evaluation of employee's performance Other details will be discussed during inte ... - [xem chi tiết]

MegaCEO Group
2. Trưởng Phòng Đào Tạo Và Phát Triển (Head Of Learning And Development) - MegaCEO

Performing the construction and management of policies, processes of training and communication of corporate culture Implement management and deployment of training for employees in the Company as de ... - [xem chi tiết]

Chat