Tuyển dụng 499 việc làm quản lý sản xuất trong tháng 06/2019 - Trang 10

  1. JobsGO
  2. /
  3. Việc làm
  4. /
  5. Tuyển dụng 499 việc làm quản lý sản xuất trong tháng 06/2019 - Trang 10
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. Production Engineer (Kỹ Sư Phòng Sản Xuất) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    28/06/2019
  • Mức lương:
    15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. [Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    26/06/2019
  • Mức lương:
    8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. Kỹ Sư Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    19/06/2019
  • Mức lương:
    13 - 20 triệu VNĐ
Hitachi Cable Vietnam Co., Ltd
94. Kỹ Sư Sản Xuất Hitachi Cable Vietnam Co., Ltd
  • Địa điểm:
    Hải Dương
  • Thời hạn:
    15/07/2019
  • Mức lương:
    Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam
95. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer Staff) Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    29/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội
96. Kỹ Sư Test PCBA (Test PCBA Engineer) Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội
  • Địa điểm:
    Bắc Ninh
  • Thời hạn:
    05/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
97. Kĩ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    04/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
98. Kỹ Sư Kỹ Thuật (Technical Engineer) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    29/06/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
99. Kỹ Sư Sản Xuất (Manufacturing Engineer) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    08/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
100. Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planner) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    26/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
 Công ty TNHH TOKYO ROPE VIỆT NAM
101. Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH TOKYO ROPE VIỆT NAM
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    12/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBAO
102. Kỹ Sư Sản Xuất CÔNG TY TNHH CIBAO
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    15/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH Häfele Việt Nam
103. Kỹ Sư Sản Xuất ( Product Engineer) Công ty TNHH Häfele Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    14/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH Häfele Việt Nam
104. Kỹ Sư Sản Xuất ( Product Engineer) Công ty TNHH Häfele Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    18/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
105. Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Coach) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    04/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Cầu Trục & Thiết Bị Avc
106. Kỹ Sư Sản Xuất Công Ty Cổ phần Cầu Trục & Thiết Bị Avc
  • Địa điểm:
    Long An
  • Thời hạn:
    30/06/2019
  • Mức lương:
    10 - 15 triệu VNĐ
MITSUBISHI MOTORS VIETNAM CO., LTD.
107. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) MITSUBISHI MOTORS VIETNAM CO., LTD.
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    18/06/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
108. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    15/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO SS VINA
110. Kỹ Sư Cán Thép (Rolling Steel Engineer) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO SS VINA
Chat