TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 1118 việc làm kế toán trưởng trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 1118 việc làm kế toán trưởng trong tháng 04/2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
1. (Top Urgent) Kế Toán Trưởng - Bizman

- Tổ chức, quản lý phòng kế toán. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm. Lập báo cáo trình Ban Giám đốc Công ty, Ban k ... - [xem chi tiết]

Công ty Vĩnh Cát (TNHH)
2. Kế Toán Trưởng - Vĩnh Cát

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Pullman Phú Quốc
3. Kế Toán Trưởng - Pullman Phú Quốc

General • To supervise daily accounting operations. • To prepare time tables for completing monthly reports and work schedules. • To be responsible for preparation of the various monthly reports as re ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc
4. Kế Toán Trưởng - TL Power

Tổ chức phân tích, đánh giá đưa ra dự báo tài chính, cân đối dòng tiền. Kiểm soát hoạt động liên quan đến tài chính như công nợ phải thu, phải trả, huy động vốn, trả tiền vay. Đưa ra quy định, q ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia
5. Kế Toán Trưởng (Chief Accountant - Lam Dong) - Fresh Studio Innovations Asia

* Summary of functions and responsibilities: Financial reporting Management of Accounting Department Systems, policies and procedures Liaison with external bodies (external auditors, tax autho ... - [xem chi tiết]

Nhà hàng Chef Dzung
6. Kê Toán Trưởng - Chef Dzung

Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán Tổ chức phân công công việc cho các giám sát, nhân viên trong bộ phận. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
7. Kế Toán Trưởng - Tây Ninh - Hyundai Kinh Dương Vương

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận Kế toán. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận Kế toán. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của các nhân ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Rapido Việt Nam
8. Kế Toán Trưởng - RAPIDO VIỆT NAM

Thực hiện các báo cáo kế toán quản trị hàng tháng/ quý/ năm gửi Ban giám đốc; Chuẩn bị báo cáo dự kiến ngân sách năm để Ban giám đốc phê duyệt; Lập báo cáo theo dõi việc thực hiện ngân sách năm; ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG MART
9. Kế Toán Trưởng - SONG MART

Tổ chức, xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yếu cầu, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật và của công ty. Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán. Hướng dẫn thực hiện và k ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam
10. Kế Toán Trưởng - HA NOI FOODS

* Quản lý: – Xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức Phòng Kế Toán. – Chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế theo cơ chế quản lý của Công Ty – Lập kế hoạch công việc của Ph ... - [xem chi tiết]

Chat