TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 187 việc làm với từ khóa việc làm giảng viên đại học

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
1. Nhân Viên Giáo Vụ Khoa - UEF

Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy các lớp do Khoa quản lý.  Giải quyết các vấn đề liên quan đến giảng viên: Mời giảng, ký hợp đồng giảng dạy, quản lý hồ sơ GV, chuẩn bị hồ sơ giảng dạy cho GV, the ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
2. Giảng Viên Các Môn Cơ Sở Khối Ngành Kinh Tế - UEF

Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia công tác sinh viên, công tác qu ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
3. Giảng Viên Ngành Tài Chính - Ngân Hàng - UEF

Giảng dạy các môn thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng như: Thuế, Tài chính công, Ngân hàng trung uơng, … Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học c ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
4. Giảng Viên Ngành Thương Mại Điện Tử - UEF

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử, Thương mại.  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia công tác s ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
5. Giảng Viên Ngành Quan Hệ Quốc Tế - UEF

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế (song ngữ Anh – Việt).  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia côn ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
6. Giảng Viên Ngành Quan Hệ Công Chúng - UEF

Giảng dạy các môn học thuộc khối ngành Quan hệ công chúng và Công nghệ truyền thông  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
7. Giảng Viên Ngành Công Nghệ Truyền Thông - UEF

Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ truyền thông  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
8. Giảng Viên Chuyên Ngành Ngoại Thương, Logisctics - UEF

Giảng dạy các môn: Nghiệp vụ Ngoại thương, Vận tải Bảo hiểm, Quản trị Logistics  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
9. Giảng Viên Tiếng Nhật - UEF

 Giảng dạy tiếng Nhật tổng quát và các môn chuyên ngữ Nhật.  Hỗ trợ các hoạt động của khoa và trường. - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
10. Giảng Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin - UEF

Giảng dạy các môn chuyên ngành Công nghệ thông tin.  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia công tác sinh viên, công tá ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
11. Giảng Viên Ngành Quản Trị Du Lịch – Lữ Hành - UEF

 Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng.  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia công tác sinh vi ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
12. Giảng Viên Ngành Quản Trị Khách Sạn – Nhà Hàng - UEF

 Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng.  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia công tác sinh vi ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
13. Giảng Viên Tiếng Nhật Người Nước Ngoài - UEF

 Giảng dạy tiếng Nhật tổng quát và các môm chuyên ngữ Nhật  Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường theo phân công. - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
14. Giảng Viên Ngành Luật Kinh Tế - UEF

 Giảng dạy các môn Tư pháp quốc tế, Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Luật chứng khoán…  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chu ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
15. Giảng Viên Các Môn Toán Thống Kê Kinh Tế - UEF

 Giảng dạy các môn: Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê…  Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.  Tham gia công ... - [xem chi tiết]

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
16. Giảng Viên Ngành Quản Trị Nhân Lực - UEF

 Giảng dạy các môn thuộc ngành Quản trị nhân lực như: Quản trị nhân sự, Giao tế nhân sự, Quản trị thành tích, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Phân tích và thiết kế công việc, ...  Tham gia nghiê ... - [xem chi tiết]

CodeGym Đà Nẵng
17. Giảng Viên Java - CodeGym

Giảng dạy về JavaChi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

CodeGym Đà Nẵng
18. Giảng Viên PHP - CodeGym

Giảng dạy về PHPChi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn - [xem chi tiết]

Passerelles Numeriques Vietnam
19. Giảng Viên Java (Java Trainer) - Passerelles Numeriques Vietnam

Teach (in Vietnamese) from 14 to 18 hours per week to different PNV classes. Work in alignment with IT syllabus, PN teaching and educating spirit. Prepare, compile and adjust training material in acc ... - [xem chi tiết]

Passerelles Numeriques Vietnam
20. Giảng viên Web (Web Trainer) - Passerelles Numeriques Vietnam

Teach (in Vietnamese) from 14 to 18 hours per week to different PNV classes. Work in alignment with IT syllabus, PN teaching and educating spirit. Prepare, compile and adjust training material in acc ... - [xem chi tiết]

Chat