TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 960 việc làm giám đốc chi nhánh trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 960 việc làm giám đốc chi nhánh trong tháng 04/2019
Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
1. Giám Đốc Chi Nhánh Hải Dương - AVT EDUACATION

1. Tổ chức điều hành, phân công công việc, chỉ đạo trực tiếp toàn bộ nhân viên chi nhánh.Toàn quyền quản lý chi nhánh, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng. 2. Tham gia trực ti ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
2. Giám Đốc Chi Nhánh - Bảo Việt

· Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của BAOVIET Bank; · Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, quy trình và quy định của Ngân hàng; · Vị ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Nam Á
3. Giám Đốc Chi Nhánh - Nam A Bank

Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Cụm Chi nhánh theo các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Điều hành, quản lý nhân sự của Cụm Chi nhánh Xây dựng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của Ngân hàng Nam Á; X ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần VHRS
4. Giám Đốc Chi Nhánh - VHRS

A. Công tác quản trị nhân sự Xây dựng và phát huy Văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh Theo dõi và đánh giá năng lực của nhân viênB. Công tác kinh doanh. Phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch kinh ... - [xem chi tiết]

Công ty BĐS Phúc Thịnh
5. Giám Đốc Chi Nhánh - BĐS PHÚC THỊNH

Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bán hàng của Chi nhánh Công ty Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể Giám sát, đôn đốc các cấp Quản lý trong việc triển kh ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
6. Giám Đốc Chi Nhánh Chứng Khoán - First Alliances

 Tổ chức, quản lý, lên kế hoạch thực hiện mục tiêu công việc của Chi nhánh phụ trách;Xây dựng mục tiêu, triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chi nhánh; Tuyển ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Infor Việt Nam
7. Giám Đốc Chi Nhánh Đà Nẵng - Infor Vietnam

Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Chi nhánh.Tổ chức tuyển dụng nhằm luôn đảm bảo đủ định biên và đạt chất lượng nhân sự của mảng mình phụ trách.Đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp đáp ứng t ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
8. Giám Đốc Chi Nhánh Miền Nam - EGROUP., JSC

Quản lý, điều hành trực tiếp và phát triển hệ thống kinh doanh khu vực Miền NamChịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của Chi nhánh Kiểm soát và giao chỉ tiêu cho các Phòng ban/Bộ phận, cá nhân tạ ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quân Đội
9. Giám Đốc Chi Nhánh - MB Bank

Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ của chi nhánh. Lập & triển khai các kế hoạch kinh doanh. Tham gia đào tạo phát triển đội ngũ - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Việt Hương
10. Giám Đốc Chi Nhánh Đắk Lăk - Việt Hương Ceramic

Chịu trách nhiệm sử dụng , quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công ty giao. Tận dụng mọi nguồn lực của Đơn vị một cách tối ưu.Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch ki ... - [xem chi tiết]

Chat