Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyên viên đào tạo tại Ninh Thuận. Có 166 việc làm chuyên viên đào tạo trong tháng 07/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyên viên đào tạo tại Ninh Thuận. Có 166 việc làm chuyên viên đào tạo trong tháng 07/2019 - Trang 8
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
71. Trưởng Nhóm Đào Tạo Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phẩn Thực phẩm Á Châu
72. Chuyên Viên Đào Tạo/ Giám Sát Đào Tạo Công ty Cổ phẩn Thực phẩm Á Châu
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc
73. Chuyên Viên Đào Tạo – Quan Hệ Lao Động Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
74. [Nghệ An, Hà Tĩnh] Nhân Viên Đào Tạo (Trainer) Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
75. [HCM, Bình Dương, Long An] Nhân Viên Đào Tạo (Trainer) Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
76. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
77. Chuyên Viên Đào Tạo Và Tuyển Dụng ( Training And Recruitment Specialist) Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
79. Chuyên Viên Đào Tạo (Training Executive) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
80. Chuyên Gia Đào Tạo (Senior Specialist - Training) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
81. Phó Phòng Đào Tạo (Deputy Training Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  17 - 22 triệu VNĐ
 Mercedes-Benz Việt Nam
82. Chuyên Viên Đào Tạo Mercedes-Benz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tek Experts Co., Ltd
83. Đào Tạo Kỹ Thuật ( Technical Trainer) Tek Experts Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
84. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
85. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 22 triệu VNĐ
Kinderworld Vietnam JSC
86. Chuyên Viên Dịch Vụ Sinh Viên và Đào Tạo (Student Services Executive) Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CodeGym Đà Nẵng
87. Giáo Vụ CodeGym Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
88. Trưởng Phòng Đào Tạo - Phát Triển Văn Hóa DN Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần VNN REAL
89. Trưởng Phòng Đào Tạo (Sales Trainer Manager) Công ty Cổ phần VNN REAL
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
90. Nhân Viên Đào Tạo Nhân Lực Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat