Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyên viên đào tạo tại Ninh Thuận. Có 170 việc làm chuyên viên đào tạo trong tháng 06/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyên viên đào tạo tại Ninh Thuận. Có 170 việc làm chuyên viên đào tạo trong tháng 06/2019 - Trang 3
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
21. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shopee
22. Learning & Development (L&D) Associate Công ty TNHH Shopee
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát
23. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
24. Trưởng Nhóm Đào Tạo Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tree
25. Chuyên Viên Điều Phối Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tree
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
26. Trưởng Phòng Đào Tạo Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
27. Quản Lý Đào Tạo (Training Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
28. Chuyên Viên Đào Tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tmqt VBG
29. Nhân Viên Đào Tạo Mỹ Phẩm Công Ty TNHH Tmqt VBG
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tập đoàn C.T Group
31. Trưởng Phòng Đào Tạo Tập đoàn C.T Group
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mega Lifesciences Vietnam
32. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Mega Lifesciences Vietnam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Music Talent
33. Nhân Viên Giáo Vụ Trung Tâm Music Talent
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đại Phú Lộc
35. Kế Toán Công Nợ Công ty Cổ phần Đại Phú Lộc
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  09/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Trung Tâm Anh Ngữ Power English
36. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Teacher Recruitment Executive) Trung Tâm Anh Ngữ Power English
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
37. Nhân Viên Sales Thị Trường Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  99 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Team AIA Exchange)
38. Chuyên Viên, Quản Lí Cấp Cao Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Team AIA Exchange)
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 41 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
LOTTE FINANCE VIETNAM
40. Chuyên Viên Đào Tạo Telesales (Telesales Trainer) LOTTE FINANCE VIETNAM
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat