TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 341 việc làm chỉ huy trưởng trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 341 việc làm chỉ huy trưởng trong tháng 04/2019
Công ty cổ phần xây dựng J-Tech
1. Chỉ Huy Trưởng Công Trường - J-TECH

Tổ chức triển khai thi công dự án Quản lý các tổ đội thi công, giám sát thi công trên toàn công trình Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi c ... - [xem chi tiết]

 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
2. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông - Tây Hồ

Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầ ... - [xem chi tiết]

 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
3. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông - Tây Hồ

Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đ ... - [xem chi tiết]

 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
4. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng - Tây Hồ

Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí. Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đ ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam
5. Chỉ Huy Trưởng (Xây Dựng Dân Dụng) - Ecoba Việt Nam

Tổ chức triển khai thi công dự án;Quản lý các tổ đội thi công, Giám sát thi công trên toàn công trình;Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi c ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam
6. Chỉ Huy Trưởng Mep - Ecoba Việt Nam

 Điều hành tất cả các công tác thi công MEP và quản lý thi công tại công trường. Tổ chức thực hiện quy mô dự án trong hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh, các mâu thuẫn, tranh chấp, giải quyết các ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
7. Chỉ Huy Trưởng Thi Công - Xây dựng Hòa Bình

• Tham gia cùng GĐDA thiết kế các mục tiêu chính cho công trường• Triển khai quản lý tiến độ dự án. Cập nhật, điều chỉnh phối hợp phù hợp yêu cầu, tiến độ của dự án;• Triển khai kiểm soát các chi phí ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Trường Thịnh
8. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng - TRUONG THINH

Nắm thông tin về công trình, hợp đồng xây lắp, chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình;Lập phương án tổ chức triển khai thi công; kế hoạch, ti ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
9. Chỉ Huy Trưởng (MEP) - TECHGEl

* Trách nhiệm Độc lập tự giải quyết và hoàn thành tất cả công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của Trưởng Ban giao;Đại diện Công ty độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự á ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN ĐĂNG
10. Chỉ Huy Trưởng Công Trình - NGUYỄN ĐĂNG

 Quản lý điều hành công tác thi công theo các quy định của Pháp luật và yêu cầu của Công ty Tổ chức, triển khai công tác thi công tại công trường đảm bảo tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công, b ... - [xem chi tiết]

Chat